18.08.2022

Palīdzēsim.lv pieredzes stāsts

attēls

Palīdzēsim.lv komandai vienmēr ir bijis svarīgi attīstīties un pilnveidoties, lai varētu sniegt pēc iespējas jēgpilnāku atbalstu organizācijas mērķgrupai – bērniem un jauniešiem.
Izmantojot SALTO-Youth lieliskās  apmācību iespējas un sadarbojoties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, jau vairākkārt Palīdzēsim.lv komanda ir devusies uz starptautiskām apmācībām, kas pavērušas iespēju attīstīt darbu jaunatnes jomā. Arī šajā vasarā pieteicāmies un devāmies uz divām starptautiskām apmācībām, kas ļāva iegūt jaunas prasmes, zināšanas, pilnveidot sevi un tādējādi stiprināt organizācijas kapacitāti, un arī iegūt jaunus sadarbības partnerus, kas ir viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem veiksmīga starptautiskā projekta īstenošanā.
No 19. -23. jūnijam Palīdzēsim.lv piedalījās SALTO Inclusion & Diversity rīkotajās starptautiskajās apmācībās “Mobility Taster for Inclusion Organisations - EECA -Georgia”.
Apmācības pavēra jaunus apvāršņus jaunatnes darbiniekiem no 15 valstīm, iegūstot zināšanas un prasmes darbā ar jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas. Izzinājām Erasmus + plašās iespējas, iepazinām vietējo sociālo uzņēmumu un, protams, pats svarīgākais bija sastaptie cilvēki un viņu pieredze. Visvērtīgākās bija aktivitātes, kas palīdz darbā ar mērķgrupas jauniešiem (metodes, citu dalībnieku un treneru pieredze), kā arī praktiskās nodarbības, kurās bija iespēja izveidot savu projektu no paša sākuma posma līdz rezultatīvam noslēgumam. Apmācībās gūts jauns skatījums par jauniešu iesaistīšanu un līdzdalību projektos. Iegūtas jaunas metodes darbam ar mērķgrupas jauniešiem. Apmācībās gūtās zināšanas tiks izmantotas gan ikdienas darbā ar mērķgrupas jauniešiem, gan palīdzēs organizācijas darbiniekiem un brīvprātīgajiem.
Savukārt, no 5.līdz 8.jūlijam Palīdzēsim.lv  piedalījās Erasmus+:Jaunatne darbībā apmācībās „ Do IT in Youth Work” Horvātijā.
Šī mācību kursa galvenais mērķis bija izglītot jaunatnes darbiniekus par dažādām metodēm un rīkiem, kas nepieciešami jauniešu digitālo kompetenču attīstībai. Mācībās piedalījās 23 dažādu jomu jaunatnes darbinieki no četrpadsmit valstīm, daloties pieredzē, zināšanās un dibinot jaunas draudzības. 

Pandēmijas laikā pie datora ekrāniem iestrēgušie jaunieši ir grūti iekustināmi reālai klātesamībai, tāpēc gribot negribot ir jārod veidi, kā ieinteresēt, iekustināt un atkal iesaistīt jauniešus aktīvā sociālā  dzīvē. Uzlabojot digitālo kompetenču zināšanas, vēloties attīstīties un pilnveidoties digitālo rīku jomā, meklējam iespējas gūt ciešāku kontaktu ar  jauniešiem.
Aizvien pieaugot dažādām iespējām gan izglītoties, gan pavadīt brīvo laiku internetā, svarīgi runāt ar jauniešiem par drošību, tāpēc jau rudens sezonā rīkosim tikšanos ar IT jomas speciālistiem, kā arī runāsim par to, kā gudri un mērķtiecīgi izmantot i-vides sniegtās iespējas sevis pilnveidošanai. 
Strādājot jaunatnes jomā, ir svarīgi nepārtraukt attīstīties un sekot līdzi jaunākajām tendencēm, tāpēc "DO IT in Youth work" apmācību laikā daudz diskutējām un dalījāmies novērojumos - kādam jābūt jaunatnes darbiniekam, lai jaunietis vēlētos ieklausīties un sadzirdēt, kā kļūt par autoritāti un būt vienlaikus arī par draugu. Kā arī apguvām dažādas  digitālās platformas, piemēram, iepazinām dažādas pārgājienu veidošanas , digitālo izstāžu/mākslas darbu veidošanas platformas un daudzas citas aplikācijas, kas izmantojamas gan izglītības iestādēs, gan jauniešu attīstības centros. 

Praktiski darbojāmies arī digitālās grafikas jomā -  veidojot 3D dizainus  un realizējot tos arī dzīvē,  izdrukājot dažādus priekšmetus ar 3D printeriem. Apgūstot WeDo 2.0 Lego education platformas lieliskās iespējas, gluži kā skolas vecuma bērni jaunatnes darbinieki aizrāvās, veidojot LEGO figūras. 
Atgriežoties no mācībām pārņem pārliecība  - jo vairāk es zinu, jo vairāk ir skaidrs, ka es neko vēl nezinu... , tāpēc aizvien ir  nezūdoša vēlme iesaistīties JSPA piedāvāto
plašo apmācību klāstā un attīstīt sevi, lai spētu sniegt jauniešiem vēl vairāk. Ir vērtīgi iesaistīties šādās mācībās, lai tiktos ar kolēģiem no dažnedažādām valstīm, uzklausītu citu pieredzi un ieklausītos padomos, kā arī šis ir lielisks veids uzlabot angļu valodas zināšanas, ceļot un iepazīt citas kultūras, tādā veidā iedvesmojot arī jauniešus iesaistīties Eiropas projektos. Pieteikšanās ir vienkārša un skaidra - jāreģistrējas platformā SALTO-YOUTH un pēc reģistrēšanās regulāri epastā saņemsi dažādu apmācību piedāvājumus. No plašā klāsta jāizvēlas sev interesējošais temats, rūpīgi jāpārlasa sniegtā informācija, lai pārliecinātos, vai apmācības paredzētas arī Latvijas jaunatnes darbiniekiem, un jāsūta pieteikumu.
Lai veicas pieredzēt un attīstīties!  
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju pilnveidoties.