Par mums

attēls

Palīdzēsim.lv komanda

Mēs - trīs "Palīdzēsim.lv" meitenes -  ticam brīnumam un ar visu sirdi un dvēseli ikdienas darbu veltām tam, lai palīdzētu aprūpē nonākušajām ģimenēm baudīt pilnvērtīgāku dzīvi. Iesaistām ģimenes, bērnus un jauniešus dažādās aktivitātēs un piedalāmies tajās arī pašas, lai kontakts ar katru ģimeni, katru bērnu un jaunieti būtu pēc iespējas personīgāks, tādejādi katram sniedzot piemērotāko atbalstu

Mūsu misija

Esam par to, ka "jādod makšķere, nevis zivs" , un tieši tādēļ – bērnus/jauniešus un to vecākus no sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm, kā arī bērnus un jauniešus ar dažāda veida invaliditāti, iesaistām radošās un izzinošās aktivitātēs, pasākumos un nodarbībās – uzskatāmi rādot, stāstot, aktīvi darbojoties praksē, ka viss atkarīgs no paša, ka jāstrādā, jāmācās, jāattīstās, lai iegūtu citādāku pieredzi, plašinām viņu redzesloku, palīdzam uzstādīt un sasniegt mērķus.

“Palīdzēsim.lv” ir nodibinājums ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas atbalsta dažādās grūtībās nonākušus bērnus un jauniešus, un viņu ģimenes visā Latvijā jau kopš 2009. gada. Sniedzam ģimenēm atbalstu veselības problēmu risināšanā - tās ir ilgtermiņa attiecības ar ģimeni, esot blakus un palīdzot ne tikai finansiāli, bet arī veicot konsultatīvo darbu par dažādām ārstniecības un rehabilitācijas iespējām, sociālo un psiholoģisko palīdzību, palīdzam piesaistīt pakalpojumus, kas uzlabotu dzīves kvalitāti, piemēram, sociālo palīdzību, dažādas ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumus, izglītības un kompetenču pilnveides iespējas, organizējam  sociālās integrācijas, sociālās diskriminācijas mazināšanas un emocionālā atbalsta pasākumus – semināri, kultūras aktivitātes, vasaras nometnes un radošās darbnīcas un citas aizraujošas aktivitātes – tā ir iespēja gan bērniem un jauniešiem, gan viņu vecākiem atpūsties, iedvesmoties, iemācīties ko jaunu, bet, kas galvenais, iepazīt citu sociālo vidi un iegūt motivāciju izglītoties, pilnveidoties un uzlabot savu dzīves kvalitāti.

 

Gadu gaitā ir pierādījies, ka gan bērniem un jauniešiem ar un bez veselības problēmām, gan sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm caur dažādām radošām un izzinošām aktivitātēm, nodarbībām, mentoringu, kultūras un sporta pasākumu apmeklējumiem, psihologa nodarbībām, fizisko aktivitāšu nodarbībām, valodu apguves kursiem un citiem atbalsta pasākumiem izdodas uzlabot dzīves kvalitāti. Viņi iegūst pārliecību un tiešus pierādījumus, ka aktivitāte un darbīgums, pašiniciatīva un proaktivitāte ir veids, kā viņi var vadīt savu dzīvi un virzīties uz savu mērķu nospraušanu un piepildīšanu.

Gada laikā tiek īstenoti vidēji 150 sociālās integrācijas pasākumi, kuros kopumā piedalās aptuveni 500 bērni un jaunieši.

Sazinies ar mums info@palidzesim.lv

Palīdzi mums palīdzēt!