28.07.2023

Projekta "Brīvbrīdis" aktivitātes maijā, jūnijā un jūlijā

attēls

Maijā projektā iesaistītajiem bērniem un vecākiem tika piedāvāta viena grupu nodarbība, kuras ietvaros bērniem tika noorganizēta muzikāla spēļu nodarbība, savukārt vecāki smēlās zināšanas un iedvesmu kopā ar grafoloģi/ rokraksta analītiķi Anitu Milleri.

Sākoties vasaras periodam bērni izmantoja individuālās terapijas, apmeklējot ārstnieciskās jāšanas nodarbības, smilšu terapiju, ABA terapiju, kanisterapiju un citas.

Pateicoties Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un ES Sociālā fonda atbalstam, katrs bērns  sasniedz savu mazo, bet nozīmīgo Everestu.

Projekts “Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un to likumisko pārstāvju un audžuģimeņu sociālās rehabilitācijas programma "Brīvbrīdis" tiek īstenots pateicoties Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un ES Sociālā fonda atbalstam.

 

Projekta nr. 9.2.2.3/22/A/010