Palīdzēsim.lv projektu vadītāja

29110203

laura.steina@palidzesim.lv

attēls

Ticu, ka dzīvē nejaušību nav. Viss notiek īstajā laikā un vietā. Tā arī es ielēcu “Palīdzēsim.lv” komandā brīdī, kad personīgajā dzīvē piedzīvoju lielas pārmaiņas. Kaut arī komandai esmu pievienojusies pavisam nesen, Palīdzēsim.lv meitenes, organizācijas redzeslokā esošās ģimenes un jauniešus saucu par savu jauno ģimeni.

Katru dienu aizvien vairāk un vairāk priecājos par iespēju dot savu artavu, lai palīdzētu grūtībās nonākušajām ģimenēm un ģimenēm, kuras audzina slimus bērniņus, lai kaut vai mazliet atvieglotu un dažādotu ikdienu. Tas dod prieku un spēku pilnveidoties un rast jaunas idejas finanšu piesaistei dažādu atbalsta projektu īstenošanai.

No sirds priecājos un pateicos visiem atbalstītājiem, kuri palīdz īstenot labdarības projektus. Bez jūsu atbalsta nespētu redzēt smaidus bērnu un viņu vecāku sejās, izjust patiesu pateicību…

Katrs mazākais labais darbiņš padara pasauli gaišāku!

attēls