“Palīdzēsim.lv” sadarbībā ar partnerorganizācijām biedrību “Dauna sindroms Latvija” un “Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrību” periodā no 02.01.2024. līdz 31.12.2025. gadam paredz izstrādāt rekomendācijas par drošu, efektīvu, cieņpilnai dzīvošanai piemērotu aprūpes sistēmu personām ar invaliditāti- pusaudžiem un jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem.

Projekta mērķis ir izveidot rekomendācijas izmaksu efektīvai pusaudžu un jauniešu ar invaliditāti aprūpei, nodrošinot iespējas uz cieņpilnu un pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā. Lai sasniegtu šo mērķi, paredzēts noskaidrot, kāds ir šobrīd pieejamais pakalpojumu grozs un tā izmaksas mērķgrupai, apkopot aktuālos statistikas datus par bērniem ar invaliditāti, apkopot pakalpojuma saņēmēju (bērnu ar invaliditāti likumisko pārstāvju) viedokli par pakalpojuma pieejamību un kvalitāti, kā arī veikt pieredzes apmaiņu ar citvalstu organizācijām par pieejamajiem pakalpojumiem un to efektivitāti. Šī informācija tiks izmantota par bāzi, lai veidotu rekomendācijas efektīvai mērķgrupas aprūpei (tai skaitā nodarbinātībai) un iespējamajām izmaiņām pašreizējā pakalpojumu grozā.

Projekts “Sociālā atbalsta programma “Līdz.Vērtīgs”” tiks realizēts divu gadu periodā, tā visu trīs projekta realizētāju kopējais finansējums no ES Atveseļošanās fonda ir 308 334,00 euro, jebkuras PVN izmaksas projektā ir neattiecināmās izmaksas, kas jāsedz tā realizētājiem.

Projekta ticis atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda konkursā “Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā” kā viens no sešiem visā Latvijā realizējamajiem projektiem. Investīcijas mērķis ir stiprināt sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecību sociālās drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem.