31.05.2024

Līdz.Vērtīgas aktivitātes maijā

attēls

*maija pašā sākumā tikāmies ar Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārstāvēm, lai izstāstītu par projekta mērķi un precīzi definētu, kāda informācija mums nepieciešama turpmākajam darbam.

Šobrīd projektā "Līdz.Vērtīgs" noris aktīva datu vākšana. Apkopojam informāciju par pakalpojumiem un atvieglojumiem, tiekamies ar dažādu organizāciju pārstāvjiem, lai pilnvērtīgi izprastu pakalpojumu piešķiršanas kārtību un pieejamību, mēģinām noteikt galvenos virzienus rekomendācijām. Mēs tikām rūpīgi uzklausītas un saņēmām vērtīgus ieteikumus un norādes, bet pāri visam – ļoti cilvēcīgu attieksmi. Tas mūsdienās ir liels dārgums! No sirds pateicamies par atsaucību, vērību un ieinteresētību un turpinām darīt visu, lai projektā sasniegtu labākos iespējamos rezultātus!

*7.maijā ciemojāmies Cerību spārni un Sociālajā uzņēmumā "Visi Var" . Paldies par sirsnīgo uzņemšanu! Prieks, lepnums un gandarījums par paveikto un nākotnes mērķiem! Cilvēcībā ir spēks!

* 15.maijā ciemojāmies Latvijas Bērnu atbalsta fonds multifunkcionālajā centrā "Domino". Turpinām iedvesmoties un gūt aizvien jaunu pieredzi darbā ar bērniem, kuriem ir dažāda rakstura veselības problēmas.

Paldies centra "Domino" pakalpojumu vadītājai Elīnai par veltīto laiku un izsmeļošajām atbildēm uz mūsu nerimstošajiem jautājumiem

Tiekamies ar kolēģiem - nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus, lai izprastu pakalpojumu piešķiršanas kārtību, pieejamību un iespējamos veidus kā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti dzīvi padarīt jēgpilnu.

* Mēdz teikt, ka dalīta bēda ir pusbēda, bet dalīts prieks ir dubults prieks. Maijā likām kopā galvas ar Latvijas Reto slimību alianse pārstāvēm, lai saprastu, kā atbalstīt citam citu Latvijas situācijas izpētē, jo ticam, ka dalītas zināšanas ir divtik vērtas.

Diskutējām par sociālo pakalpojumu pieejamību un izmantošanu, par nepieciešamajām izmaiņām nākotnē, par perspektīvām, trūkumiem un priekšrocībām. Sarunas bija patiesi auglīgas un vērtīgas abām pusēm.

No sirds priecājamies par kolēģu līdzšinējo veikumu un vēlmi papildināt mūsu darbu!

Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība vadītāja Jana Krūmiņa ir mūsu kopprojekta dzinējs, kurš piedalās dažādos pasākumos aizstāvot bērnu un jauniešu ar invaliditāti tiesības, intereses un vajadzības.

* 30.maijā kopā ar Latvijas Republikas Saeima deputāti J.Simanovsku un Rīga deputātu V.Kleinbergu Jana viesojās Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, lai runātu par vides pieejamību profesionāli tehniskās skolās. Situācija ir gaužām bēdīga. Un tuvākā laikā paredzamu uzlabojumu neredz.

Savukārt pagājušajā nedēļā Jana piedalījās Rīgas Domes personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē.

Diskusijas par:

Pirmskolas iekļaujošo izglītību Rīgas pilsētā.

Asistentu un citu speciālistu trūkumu.

Ratiņkrēslu pacēlāju piešķiršanu Rīgā.

Par ceļu remontdarbu ietekmi satiksmi ap BKUS.

Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonds un Eiropas Savienības — NextGenerationEU atbalstītajam projektam "Sociālā atbalsta programma “Līdz.Vērtīgs” , kuru īstenojam ciešā sadarbībā ar Dauna sindroms Latvija un Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība, kopā varam paveikt lielas lietas!