04.03.2022

Noslēgusies "Labo darbu nedēļa 2021"

attēls

“Labo darbu nedēļa 2021” ir noslēgusies ar 10 000 dalībnieku paveiktajiem gandrīz 300 darbiem. Prieks, ka, pielāgojoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem, tomēr daudzi jo daudzi darīt gribētāji atrod veidu un iespēju, kā ieplānot un paveikt labo darbu.

Labdarības organizācijas “Palīdzēsim.lv” rīkotā akcija  “Labo darbu nedēļa 2021”, kas šogad tika organizēta no 4.-10. oktobrim jau 13. gadu pēc kārtas, ienesa pozitīvas vēsmas daudzās ģimenēs, darba kolektīvos un skolās.

Prieks, ka “Labo darbu nedēļa” kļuvusi par tradīciju, kuru daudzi turpina jau vairākus gadus, tādējādi galvenokārt radot prieku pašos labo darbu veicējos.

Kā ierasts, klases audzinātāju un vecāku mudināti, čaklākie darbu veicēji ir skolēni. Daudzi devušies palīgā, lai sakoptu skolas teritoriju, atvieglotu skolotāju ikdienu un iepriecinātu ar sirdssiltām vēstulītēm, klases sakopšanu vai mīļiem smaidiem.

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolēni gatavoja apsveikumus un dāvaniņas skolotājiem, bet Priekules vidusskolas skolēni cītīgi mācījās apgūt pieklājīgas uzvedības normas un skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, kā arī – lai sniegtu atbalstu skolotājiem, vecāko klašu skolēni devās palīgā mazākajiem.

Iepriecinātas tika arī skolu apkopējas un dežurantes, piemēram, Priekules, Krustpils, Brāļu Skrindu Atašienes, Kārsavas, Kuldīgas,  Gulbenes novada un daudzu citu Latvijas pilsētu skolu audzēkņi sakopa skolas un tās teritoriju, grābjot lapas, izgriežot krūmus, savācot lauztos zarus, atjaunojot puķu dobes un salasot atkritumus. Bauskas novada jauniešu dome organizēja «Labo darbu maratonu, kā laikā sagatavoja pārtikas pakas 20 ģimenēm un dienas centra jauniešiem ar īpašām vajadzībām. 

Liels atbalsts šajā nedēļā ir bijis arī dzīvnieku patversmēm visā Latvijā – nogādāta pārtika, segas, kārumi dzīvniekiem un palīdzēts sakopt teritoriju. Kā zināms, zīles ir zoo iemītnieku lielākais gardums – pateicoties Vecumnieku, Kokneses  vidusskolas, Mazsalas pirmskolas izglītības iestādes un daudzu citu skolu audzēkņu darbam, ar tām varēs mieloties dažādu zoo iemītnieki.  

Šī gada labo darbu nedēļas uzsaukumā lūdzām īpašu uzmanību pievērst līdzcilvēkiem – pandēmijas laikā daudzi jūt atstumtību, vientulību un satraukumu. Tāpēc jo īpaši priecājamies par darbiem, kas snieguši atbalstu vientuļiem pensionāriem, kā piemēram, Valdemārpils vidusskolas, Piltenes pamatskolas čaklie audzēkņi palīdzējuši pensionāriem sakrāmēt malku, nolasīt kartupeļu un ābolu ražu, sakopuši trepju telpas. Lībagu sākumskolas bērnudārza grupiņas gatavoja apsveikumus senioriem, vēlot dzīvot ar skaistām atmiņām par vakardienu, baudīt šodienu un ar cerībām skatīties nākotnē, kurā netrūkst labu vārdu un mīļu skatu! Ar pastnieces palīdzību 90 kartiņas tika nogādātas senioru dzīvesvietās. Piltenes pamatskolas 4. klase jau gatavojās Ziemassvētkiem. Viņi grieza, līmēja un gatavoja mazas dāvaniņas skolas labdarības akcijai “Rūķis”, lai svētkos  iepriecinātu pilsētas vientuļos seniorus.  Labo darbu nedēļas ietvaros Valles pamatskola, sadarbojoties ar veco ļaužu un invalīdu pansionātu “Atvasara”, iepriecināja tur dzīvojošos ļaudis ar mazām, mīļām dāvanām, ko saņēma katrs no pansionāta iemītniekiem. 

Prieks par labo darbu radošumu un daudzveidību – Aizkraukles novada vidusskolas 5.c klase skolā iekārtoja grāmatu maiņas punktu “Grāmatu tārpi”, Marika no Priekules jau daudzus gadus piedalās “Labo darbu nedēļā”, katru reizi iepriecinot kādu ar jaunu frizūru un jaunu matu sakārtojumu, biedrība “Autosports Liepāja” rīkoja auto sacensības un katrai no ekipāžām kā uzdevumu “Labo darbu nedēļā” lika apciemot aprūpes centru “Ērgļi” un tur nogādāt kādu cienastu un laba vēlējumu, Ikšķiles pilsētas bibliotēkas darbinieki no saviem privātajiem plauktiem dāvināja grāmatas pansionāta “Ogre” naskajiem lasītājiem.

Kaut Latvija jau ir atzīta par otro zaļāko valsti Eiropas savienībā, tomēr skaisti iekoptas teritorijas nekad nav par daudz. Biedrība “Mūsu Ligzda” no Ezeres Lielezers parkā iestādīja 35 ceriņu, Brocēnu vidusskolas dārzā nu augs varenas ābeles, kuras iestādīja paši skolēni, Līksnas pagasta jaunieši veidoja zaļāku un skaistāku savu pagastu – Līksnas parkā, kā arī pie daudzdzīvokļu mājas un bērnu rotaļu laukumā, jaunieši iestādīja pīlādžkokus un divus jāņogu krūmus, lai jaunie koki un jāņogkrūmi priecētu vietējo iedzīvotāju un ciemiņu acis un vēderus, savukārt, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas audzēkņi un skolotāja simtgades parkā iestādīja kļavas – košākiem un krāsainākiem rudeņiem.

Bet šā gada čaklākie labo darbu veicējiir Gulbenes novada vidusskolas audzēkņi (kopumā paveikti vairāk kā 60 labie darbi), kurus Palīdzēsim.lv komanda devās sumināt vēl pirms skolēnu brīvlaika.

Šis rudens bijis bagāts ar labajiem darbiem, kurus veica gan mazi, gan lieli. Mēs ticam un ceram, ka „Labo darbu nedēļa” ir tikai labo darbu aizsākums, kas „aplips” ar labajiem darbiem kā liela sniega bumba.

Labo darbu arhīvs: http://labodarbunedela.palidzesim.lv/paveikto-darbu-arhivs

Projekts tapa pateicoties Sabiedrības integrācijas fondam no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.#NVOFonds2021

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!