Lai paplašinātu iespējas integrēt un iedvesmot Palīdzēsim.lv redzeslokā esošos jauniešus un bērnus,  jau vairākus gadus sadarbojamies ar  Francijas Coëvrons pašvaldību, iesaistoties dažādos “Erasmus+” projektos – gan ar jauniešiem apmaiņas projektu ietvaros viesojoties Francijā, gan īstenojot projektu “Erasmus+”sports.

“Erasmus+” sporta projekta “JOH” (Jeux Olympiques Handirect) ietvaros ir paredzēts izstrādāt atbalsta rīku pedagogiem, organizējot iekļaujošās sportiskās aktivitātes bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem atstumtības riska mazināšanai. Šī  projekta mērķis ir palielināt izpratni par sporta lomu sociālās iekļaušanas un vienlīdzīgu iespēju veicināšanai.

Projekta ideja radusies  gatavojoties 2024. gada olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm, kas norisināsies Francijā, Parīzē. Īstenojot projektu, organizācija vēlās dot iespēju maksimāli lielākam skaitam bērnu un jauniešu piedalīties sporta pasākumos, kas tiks organizēti skolās, dienas centros, sporta klubos u.c. jauniešu centros, gatavojoties olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm. Lai atvieglotu pedagogu darbu, projekta laikā tiks izstrādāts materiāls ar iekļaujošām aktivitātēm personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī veiktas pedagogu un citu interesentu mācības.

2021.gada novembrī Somijā tiekoties ar projekta partneriem no Somijas, Francijas un Spānijas “Marttinen” jauniešu centrā,  tika  demonstrētas dažādas iekļaujošas sporta aktivitātes. Šī gada martā notika tikšanās Latvijā, lai kopīgi turpinātu darbu pie sporta spēļu pilnveidošanas, lai tās būtu pieejamas ikvienam. Tikšanās laikā tās tika pielāgotas, lai iesaistītu ikvienu – ar vai bez funkcionāliem traucējumiem- un sporta aktivitātes tika testētas reālā vidē, iesaistot Rīgas 5.pamatskolas-attīstības skolas audzēkņus.

Kā pieredze rāda – šādi  partnerības projekti pilnveido organizāciju ikdienas profesionālo pieredzi un sniedz iespēju apgūt jaunas metodes darba uzlabošanai un dažādošanai.

2022.gada rudenī plānota jau nākamā partneru tikšanās Francijā, lai plašākai publikai demonstrētu izstrādātās sporta aktivitātes un uzklausītu sabiedrības vērtējumu.

Projekts “JOH” ((Jeux Olympiques Handirect) tiek īstenots  ar “Erasmus+” sporta finansiālu atbalstu.

Foto autors: Kaspars Krafts , foto ziņu aģentūra F64.