28.04.2023

Noslēdzies projekts "Atbalsta programma jauniešiem "Drošības sala""

Noslēdzies  projekts "Atbalsta programma  jauniešiem "Drošības sala""

Projekta mērķis bija īstenot dažādus sociālā atbalsta pasākumus jauniešiem ar ierobežotām iespējām sociālās integrācijas veicināšanai, mazināt šķēršļus šo jauniešu aktīvai iesaistei pilsoniskā sabiedrībā, jo īpaši sasniedzot jauniešus, kas līdz šim nav bijuši aktīvi, radīt drošu un saprotamu vidi, tēdējādi uzlabojot jauniešu psihoemocionālo stabilitāti un piederības izjūtu.  

Sākotnēji tika paredzēts, ka projektā iesaistīsies 20 jaunieši ar ierobežotām iespējām, tai skaitā jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, Ukrainas kara bēgļi, jaunieši  no nelabvēlīgas vides un grūti aktivizējami jaunieši vecumā no 13 līdz 20 gadiem, taču īstenojot projektu, sapratām, ka  nepieciešamība pēc sociālā atbalsta bija krietni lielākam jauniešu skaitam un kopumā projektā piedalījās 75 jaunieši, kas norāda, ka rezultāts sasniegts pilnībā.

Projekta ietvaros tika īstenotas 20 aktivitātes, kas tika vērstas uz mērķgrupas jauniešu pašizaugsmi, jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, veicinot pilsonisko līdzdalību, kā piemēram, iesaistoties  brīvprātīgajā darbā , preventīvu sociālo problēmu risināšanu, iepazīstinot mērķgrupu ar cita veida sociālo vidi un motivējot tālākai izglītības ieguvei, piemērotas darba vietas atrašanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta ietvaros tika risinātas tādas mērķgrupas vajadzības kā pašizaugsme, spēja komunicēt un sadarboties, strādāt komandā, integrēties sabiedrībā u.c.

Noslēdzoties projektam, 75 jaunieši ieguvuši tādas jaunas prasmes kā: sadarbība, komunikācija, brīvprātīgais darbs, radošums un prasme strādāt komandā. Projektā piedalījās arī vairāki jaunieši no Ukrainas, kuri gan laika gaitā pameta valsti un tādēļ nevarēja piedalīties visās aktivitātēs, taču tajās, kurās ņēma aktīvu dalību, bija atvērti, atsaucīgi un pateicīgi par iespēju pilveidot savas prasmes, komunicēt ar vienaudžiem no Latvijas un piedalīties brīvprātīgajā darbā.

Projekts tika īstenots Latvijas Izglitibas un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.