Noslēdzies 30.04.2023

Projekta "Drošības sala mērķis ir īstenot dažādus sociālā atbalsta pasākumus jauniešiem ar ierobežotām iespējām sociālās integrācijas veicināšanai, mazināt šķēršļus šo jauniešu aktīvai iesaistei pilsoniskā sabiedrībā, jo īpaši sasniedzot jauniešus, kas līdz šim nav bijuši aktīvi, radīt drošu un saprotamu vidi, tādejādi uzlabojot jauniešu psihoemocionālo stabilitāti un piederības izjūtu.