Jauniešu klubiņš

„Palīdzēsim.lv”  jauniešu klubiņš dibināts ar mērķi iesaistīt jauniešus ar īpašām vajadzībām, kā arī jauniešus no sociālajam riskam pakļautajām  ģimenēm dažādos projektos, semināros, nometnēs, radošajās darbnīcās. Izglītot viņus veselības, sociālajā un  kultūras  jomā, motivēt tālākai izglītībai ar mērķi kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, integrēt sabiedrībā un veicināt jauniešu  izpratni un sadarbību starp jauniešiem ar īpašām vajadzībām un jauniešiem „bez” veselības problēmām. Uz šo brīdi klubiņā ir vairāk nekā 30 dalībnieki – jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem. Jauniešu skaits ar katru brīdi pieaug un mainās.

Jaunieši kā brīvprātīgie iesaistās arī organizācijas labdarības projektos, tādejādi paši kļūstot ne tikai par saņēmējiem, bet arī devējiem.

Lielākais organizācijas darbinieku prieks un gandarījums ir redzēt, kā šo gadu laikā jaunieši ir auguši, kļuvuši atvērtāki, komunikablāki, izpalīdzīgāki, radošāki, domā par tālāko izglītību un darba iespējām.

Lai palīdzētu šim jauniešu projektam pilnveidoties,augt un turpināties, nepieciešami līdzekļi, kas lielākoties nepieciešami transportam no dzīves vietas uz pasākuma norisi, ēdināšanai, materiāliem. Vasaras –  rudens sezonā tiek plānoti dažādi izglītības pasākumi: vasaras nometnes, kurās jaunieši ne tikai aktīvi atpūšas, bet arī iegūst zināšanas, izmantojot neformālās izglītības metodes. 

Organizācijas darbības laikā ir apstiprinājies fakts, ka iesaistot bērnus un jauniešus aktīvi pašiem līdzdarboties, veidojot dažādas motivējošās un izglītojošās programmas, seminārus, pasākumus, bērni un jaunieši maina dzīves uztveri, sāk vairāk domāt par tālāku izglītību, profesiju un izaugsmi, paaugstinās pašnovērtējums un ticība saviem spēkiem, ka pašiem ir iespēja mainīt un ietekmēt savas dzīves kvalitāti, negaidot palīdzību no malas, attiecīgi,  kļūt par jaunu patērētāju paaudzi.

Mūsuprāt, darbs ar jauniešiem ir svarīgs to tālākai attīstībai, kas ir nenovērtējams guvums ne tikai pašiem jauniešiem un to ģimenēm, bet visai sabiedrībai kopumā.

Ja vēlies atbalstīt „Jauniešu klubiņu”, sazinies ar mums!