07.02.2023

Projekta "Brīvbrīdis" aktivitātes periodā 2022.gada novembris – 2023.gada janvāris

attēls

 

Sākot īstenot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Eiropas Sociālā fonda atbalstīto projektu "Brīvbrīdis" laika posmā no 2022.gada novembra līdz 2023.gada janvārim īstenotas grupu nodarbības gan vecākiem, gan bērniem, ietverot plašu nodarbību aktivitāšu spektru. Vecākiem norisinājās psihoterapijas, radošās mākslu terapijas grupu nodarbības. Savukārt, bērniem tika organizētas sporta un kustību aktivitātes, tāpat dažādas radošās un izglītojošās aktivitātes.
9 bērni sākuši apmeklēt individuālās terapijas, kā piemēram - ABA , fizioterapijas, smilšu terapijas un montesori nodarbības. 
Bērnu un vecāku vārdā esam pateicīgi par iespēju īstenot šo projektu, kas vitāli nepieciešams bērnu attīstībai un vecāku uzmundrinājumam!
Pateicamies visiem mūsu lieliskajiem brīvprātīgajiem, kuri nesavtīgi velta savu laiku, enerģiju, zināšanas, darbu un sirds siltumu, lai mazie un lielie ķipari no sirds varētu baudīt kopā būšanas prieku!

 

 “Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un to likumisko pārstāvju un audžuģimeņu sociālās rehabilitācijas programma “Brīvbrīdis”, projekta nr 9.2.2.3/22/A/010 trešā kārta tiek īstenota ar Eiropas Sociālā fonda un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu.