Noslēdzies 31.03.2022

Par projektu

Projekts “Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un to likumisko pārstāvju un audžuģimeņu sociālās rehabilitācijas programma "Brīvbrīdis"" ir nodarbību cikls bērniem ar īpašām vajadzībām un to vecākiem. Projekts nosaukts par «Brīvbrīdi», jo šo bērniņu mammām tik ļoti nepieciešams laiks pašām sev, brīvs brīdis savu vajadzību un iegribu apmierināšanai, kam – ikdienā nepārtraukti rūpējoties par īpašajiem bērniem – neatliek laika.

Projektā piedalās bērni gan ratiņkrēslā, gan ar dzirdes un redzes traucējumiem, gan autismu un citām veselības problēmām.

Šādu bērnu aprūpei mammas velta visu savu dienu un dzīvi un algotu darbu nestrādā, liedzot gan gūt papildu finanšu līdzekļus, gan socializēties un jaunu pieredzi. Šā projekta ietvaros vēlamies māmiņām sniegt iespēju atslēgties no ikdienas skrējiena, veltīt laiku tikai sev, satikt citus vecākus ar līdzīgām problēmām un iedvesmot citai citu.

Nodarbības tiek organizētas atsevišķi mammām un bērniem. Kamēr bērni darbojas dažādās radošās nodarbībās un mākslas terapijā, mammas ļaujas mākslas un drāmas terapijai, meditācijai, improvizācijai un citu jauku nodarbju iepazīšanai, paplašina savu redzesloku un intereses.

 

Projekts “Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un to likumisko pārstāvju un audžuģimeņu sociālās rehabilitācijas programma "Brīvbrīdis"" tiek īstenots pateicoties Centrālā finanšu un līgumu aģentūras  un ES Sociālajam fonda atbalstam 
Projekta nr. 9.2.2.3/20/A/017