17.01.2023

BRĪVPRĀTĪGO KOORDINĒŠANA

BRĪVPRĀTĪGO KOORDINĒŠANA

Līdz ar pirmajām Ukrainas kara dienām nodibinājums ”Palīdzēsim.lv” aktīvi iesaistījās palīdzības sniegšanā un šo darbu turpināja arī AIF atbalstītajā rīcības projektā. Šī projekta mērķis bija piesaistīt un koordinēt brīvprātīgos, lai sniegtu atbalstu Ukrainas kara bēgļiem un veicinātu šo cilvēku integrāciju sabiedrībā. Kopumā palīdzība sniegta 415 Ukrainas bēgļiem, iesaistot 51 brīvprātīgo.

Lai spētu efektīvi un ilgstoši sniegt atbalstu Ukrainas bēgļiem, liela nozīme ir brīvprātīgo darbinieku iesaistei, kas var veikt dažādus ar atbalsta sniegšanu saistītus darbus – piemēram, veltīt laiku sarunām un vajadzību apzināšanai, palīdzēt formalitāšu kārtošanā, saņemt un izsniegt ziedojumus, kā arī piesaistīt ziedotājus. Organizācija atzīst, ka projekta īstenošanas laikā palīdzības sniegšanas aktivitāte mazinājās gan no uzņēmumu, gan brīvprātīgo palīgu puses, tomēr, ņemot vērā palīdzības lūgumu skaitu (apmēram 4-5 palīdzības lūgumi dienā), ļoti svarīgi bija turpināt motivēt brīvprātīgo darbiniekus un iesaistīt viņus palīdzības sniegšanā, kā arī piesaistīt arvien jaunus sadarbības partnerus un atbalstītājus. Kopumā projekta laikā palīdzība sniegta 415 Ukrainas bēgļiem, iesaistot 51 brīvprātīgo. Tā kā organizācija ir reģistrēta https://palidzibaskarte.lv un https://propozycii.lv/, kara bēgļi varēja saņemt informāciju par organizācijas piedāvāto atbalstu.

Pateicoties AIF atbalstītajam rīcības projektam, organizācija spēja strukturētāk koordinēt brīvprātīgo palīgu vēlmi iesaistīties atbalsta sniegšanā, proti, lai palīdzības sniegšana būtu koordinētāka un organizācija varētu efektīvāk izmantot brīvprātīgo palīgu resursus, projekta laikā tika izstrādātas Ukrainas bēgļu un brīvprātīgo darbinieku uzskaites sistēmas, kas ļāva viegli apkopot vajadzības un nodibināt kontaktus ar atbalstītājiem, kā arī veikt brīvprātīgo sistematizāciju konkrētu darbu veikšanai.

Brīvprātīgo darbinieku uzskaites sistēmā tika reģistrēti brīvprātīgie darbinieki, kas izteikuši gatavību un vēlmi iesaistīties palīdzības sniegšanā - piemēram,  nodrošinot transportu, veicot tulkošanas darbus, palīdzot sagatavot tekstus publikācijām un rediģējot tos, strādājot noliktavā un sazinoties ar kara bēgļiem. Savukārt Ukrainas bēgļu uzskaites sistēmā, kas tiešsaistē bija pieejama visiem organizācijas darbiniekiem, regulāri tika atjaunota informācija par palīdzības lūdzējiem un viņu specifiskajām vajadzībām. Tas ļāva brīvprātīgā darba koordinatoram ātri reaģēt uz pieprasījumiem, sazinoties ar ziedotājiem un lūdzot atbalstu nepieciešamo produktu iegādei vai pakalpojuma sniegšanai.

Papildu ikdienas darbam ar ziedojumu saņemšanu, šķirošanu un izsniegšanu, brīvprātīgie piedalījās arī dažādās Ukrainas atbalstam veltītās aktivitātēs, piemēram, kopīgi darināja karadarbības zonā tik noderīgos kamuflāžas tīklus. Projekta laikā īstenota arī īpaša akcija "Skola sauc”, kuras ietvaros saņemti un izsniegti ziedojumi ukraiņu skolēniem ar skolai nepieciešamām lietām. Savukārt sadarbībā ar mākslas terapeitiem un klīnisko psiholoģi tika izveidots vērtīgs materiāls "Ieteikumi vecākiem kā rīkoties krīzē un emocionāli atbalstīt bērnu", kas tika izsniegts katram, kas organizācijā vērsās pēc palīdzības, kā arī nodots citiem NVO un uzņēmumiem izsniegšanai ukraiņiem, kā arī tika koordinēta psihoemocionālā atbalsta sniegšana ukraiņu sievietēm un jauniešiem, kas nozīmīgi palīdzēja pārvarēt stresu un remdināt pārdzīvojumus.

Projekta laikā tika veikts aktīvs darbs, lai palīdzības sniegšanā piesaistītu ziedotājus un cita veida atbalstītājus. Tika uzrunāti un piesaistīti uzņēmumi ziedojumiem Ukrainas kara bēgļiem, piemēram, Silvanols, AS Cēsu alus, SIA Brūklene, ABI2, LMI Translations, MADadAgency, EmotionFly, Supulzirdzins, Auto26, Willa teātris, Rūdolfs Bio,  ELEVEN Sportswear Latvia, Zaķumuižas ūdens, Visma Latvija, Omniva, Maxima. Tāpat tika organizēti vairāki labdarības stendi ziedojumu piesaistei, piemēram, Kokneses "Sama modināšanas svētku" dalībnieki par ziedojumu Palīdzēsim.lv labdarības teltī varēja iegādāties plovu, bet taku skrējienu "Stirnu buks" dalībnieki - siltos dzērienus. Par labdarības stendos iegūtajiem līdzekļiem tika iegādātas nepieciešamās preces kara bēgļu atbalstam.

“Šis projekts ļāva aktīvi un jēgpilni iesaistīties palīdzības sniegšanā Ukrainas kara bēgļiem, jo, lai spētu efektīvi un ilgstoši sniegt atbalstu, bija un joprojām ir liela nozīme tieši brīvprātīgo darbinieku iesaistei. Pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstam, mums bija iespēja meklēt arvien jaunus risinājumus un veidus, kā motivēt brīvprātīgos darbiniekus turpināt iesaistīties aktivitātēs un tiešajā palīdzības sniegšanā aizvien pieaugošajam bēgļu pulkam.” – tā, noslēdzot projektu, atzīst projekta īstenotāji.