12.05.2022

Palīdzēsim Ukrainai!

Palīdzēsim Ukrainai!

Pateicamies par iespēju turpināt sniegt koordinētu praktisku un psihoemocionālu atbalstu Ukrainas kara bēģļiem, iesaistot arī organizācijas aktivitātēs un tādējādi integrējot Latvijas sabiedrībā.

Projektu ““Palīdzēsim Ukrainai!"  finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Jau kopš pirmās kara dienas, Palīdzēsim.lv brīvprātīgi iesaistās koordinētā palīdzības sniegšanā Ukrainai. Palīdzēsim.lv ir pieredze ātri un profesionāli reaģēt akūtās situācijās, esam gatavi to darīt arī turpmāk, meklējot pēc iespējas racionālāko un jēgpilnāko atbalsta veidu katram no Ukrainas kara bēgošajam, nešķirojot tos ne pēc nacionalitātes, ne dzimuma, ne rases. Projekta mērķis ir turpināt sniegt atbalstu  Ukrainas kara bēgļiem, izsekojot ziedotāju mantiskajiem vai finanšu ziedojumiem, piesaistīt brīvprātīgos darbiniekus.  
Piesaistot esošos sadarbības partnerus un ziedotājus, turpināsim sniegt praktisku atbalstu Ukrainas kara bēgļiem, kā arī, piesaistot dažādu jomu speciālistus  sniegt psihoemocionālu atbalstu, iesaistīt bērnus un jauniešus vasaras nometnēs un citās organizācijas aktivitātēs, integrēt sievietes un bērnus interešu grupās. Projektam tiks piesaistīti jau esošie sadarbības partneri un jauni uzņēmumi, NVO, kas palīdzēs ar mantiskajiem ziedojumiem un/vai preču piešķiršanu par pašizmaksu, kas varētu sniegt atbalstu Ukrainas karā cietušajiem bēgļiem. Tāpat organizācija piesaista privātos ziedotājus, kuri palīdz īstenot šī projekta mērķi, ziedojot gan praktiskas lietas, gan finanšu līdzekļus. Praktiskā atbalsta sniegšanai tiek un tiks piesaistīti organizācijas brīvprātīgie, kuri veiksmīgi sadarbojas ar organizāciju jau ilgstoši, brīvprātīgajam darbam tiks sasniegti un apmācīti arvien jauni brīvprātīgie darbam krīzes apstākļos un saskarsmē ar smagas krīzes skartiem cilvēkiem.