Par projektu

Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas nodarbinātības iespējas sociālā riska grupas jauniešiem, piemēram, bāreņi, jaunieši, kuriem finansiālu iemeslu dēļ nav iespēja turpināt iegūt augstāko izglītību vai iesaistīties papildu ārpusskolas nodarbībās, jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm, lauku teritorijām, jaunieši, kurus audzina viens no vecākiem utt. Konkrētais projekta mērķis ir izstrādāt un īstenot specializēto digitālo prasmju mācību programmu -grafisko dizainu,  3D un animāciju, lai jauniešiem, kuri nevar iegūt tehnoloģijas zināšanas finanšu ierobežojumu dēļ, sniegtu iespēju tās apgūt kursa veidā. Projekta ietvaros tika izstrādāta un īstenota mācību programma, iesaistot dažādu nozaru uzņēmumus – uzņēmējdarbību atbalstošas ​​organizācijas, kas koncentrējas uz radošajām nozarēm; psiholoģiskās un sociālās palīdzības organizācijas un jaunatnes organizācijas.

Projekts "CODE - Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai" tika īstenots saņemot atbalstu no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursā piešķirtā finansējuma Jauniešu nodarbinātības fonda ietvaros. Uzņēmuma EuroLive Technologies līdzfinansējums palīdzēja īstenot projektu arī Latvijā.

Vairāk par projekta aktivitātēm lasi šeit: https://creativeeurope.digital/lv/

Pielikumi