Projekta mērķis ir stimulēt sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Projekta laikā tiek īstenoti dažādi pasākumi brīvprātīgo darbinieku zināšanu un prasmju pilnveidošanai, kā arī iegūto kompetenču pielietošanai praksē. Projekta laikā tiek organizētas gan esošo, gan jauno brīvprātīgo apmācības saskarsmē ar bērniem, kuriem ir dažādu veidu funkcionālie traucējumi, gan attīstot citas brīvprātīgo prasmes un iemaņas, kā arī organizējot akciju „Labo darbu nedēļa”.