Noslēdzies 31.12.2023

Projekta nr. 9.2.2.3/22/A/010

Ar prieku ziņojam, ka uzsākam Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un ES Sociālā fonda atbalstītā projekta "Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un to likumisko pārstāvju un audžuģimeņu sociālās rehabilitācijas programma "Brīvbrīdis" trešo kārtu
Projekta ietvaros nodrošināsim sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 35 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, lai pilnveidotu viņu sociālās un citas prasmes un zināšanas, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā, izglītotu, izmantojot neformālās izglītības metodes, motivētu un celtu pašapziņu, uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī ieviestu atbalsta pasākumus viņu vecākiem, likumiskajiem aizbildņiem vai audžuvecākiem.
Kopā varam vairāk! 
Projekta nr. 9.2.2.3/22/A/010