Par projektu "Īpašo bērnu ģimeņu vasaras nometne "Taureņu vasaras 2022"

Projekta mērķis ir noorganizēt 4 dienu ( diennakts ) vasaras  ģimenes nometni bērniem ar īpašām vajadzībām, to vecākiem un māsām/brāļiem „Taureņu vasaras 2022”, no 13. – 16. jūlijam  viesu namā „Skultes muiža”, Gailīši, Skultes pag., Limbažu novadā (vismaz 60 dalībniekiem), veicot šādus uzdevumus:

- Integrēt bērnus ar īpašām vajadzībām un to vecākus sabiedrībā, mudinot tos apgūt jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas,

- Stiprināt vecākus, aizsākt savstarpējo komunikāciju un draudzību, lai veidotos sadarbība starp vecākiem, kā arī izpratne, ka arī citās ģimenēs ir līdzīgas problēmas un kā tās risināmas, īpašu vērtību piešķirot tēvu iesaistei,

- Aizpildīt bērnu brīvo laiku ar aktīvām, sportiskām, izzinošām un radošām nodarbībām brīvā dabā.

Būtisks projekta mērķis ir attīstīt bērnos un vecākos spēju iekļauties grupā, attīstīt spēju uzdrīkstēties pateikt savu viedokli, atklāt iekšējos resursus un mācīt tos pielietot savas dzīves uzlabošanā, gūt priekšstatu par sevi, sniegt iespēju parādīt savus talantus un spējas, veicināt uzdrīkstēšanos, kā arī apgūt vai uzlabot sociālās prasmes, kuras netiek pielietotas ikdienā, bet ir nozīmīgas. Būtisks mērķis ir uzskatāmi parādīt ģimenēm, ka galvenais resurss ir pati ģimene un tās vērtības, kā arī citas ģimenes, kuras piedalās nometnē un organizācija, kas ilglaicīgi spēj sniegt atbalstu un mudināt uz izaugsmi.

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību, nometnes īstenošanā tiks piesaistīti brīvprātīgie, kas ir gan kā īpašo bērnu asistenti, gan palīgi dažādu saimniecisko un organizatorisko darbu veikšanā.

Pēc savas būtības šī nometne nav atpūta un izklaide vecākiem un bērniem, bet gan dzīves skola ļoti koncentrētā formātā. Katrs nometnes programmas solis ir pārdomāts un veltīts kādai konkrētai prasmju attīstīšanai.