18.05.2023

Kurzemes piedzīvojums 2023

Kurzeme visiem

Šovasar Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem augustā ir iespēja piedalīties  aizraujošā piecu dienu (diennakts) integratīvā vasaras nometnē. 

Nometnes ietvaros attīstīt bērnos un vecākos spēju iekļauties grupā, attīstīt spēju uzdrīkstēties pateikt savu viedokli, atklāt iekšējos resursus un mācīt tos pielietot savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūt priekšstatu par sevi, atpazīt un regulēt emocijas, sniegt iespēju parādīt savus talantus un spējas, veicināt uzdrīkstēšanos, kā arī apgūt vai uzlabot sociālās prasmes, kuras netiek pielietotas ikdienā, bet ir nozīmīgas. Pēc savas būtības šī nometne nav atpūta un izklaide vecākiem un bērniem, bet gan dzīves skola ļoti koncentrētā formātā. Katrs nometnes programmas solis ir pārdomāts un veltīts kādai konkrētai prasmju attīstīšanai.