Nometnes ietvaros bērnos un vecākos attīstām spēju iekļauties grupā, spēju uzdrīkstēties pateikt savu viedokli, atklāt iekšējos resursus un mācīt tos pielietot savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūt priekšstatu par sevi, atpazīt un regulēt emocijas, sniegt iespēju parādīt savus talantus un spējas, veicināt uzdrīkstēšanos, kā arī apgūt vai uzlabot sociālās prasmes, kuras netiek pielietotas ikdienā, bet ir nozīmīgas. Pēc savas būtības šī nometne nav atpūta un izklaide vecākiem un bērniem, bet gan dzīves skola ļoti koncentrētā formātā. Katrs nometnes programmas solis ir pārdomāts un veltīts kādai konkrētai prasmju attīstīšanai.