Par projektu

Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” ikdienā strādā ar bērniem, jauniešiem un to ģimenēm no sociāli mazaizsargātajām grupām. Lai sniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku un jēgpilnāku atbalstu, svarīgs priekšnoteikums ir cilvēkresursu kapacitātes celšana, kas iespējama piesaistot brīvprātīgā darba veicējus. Būtiskākais izaicinājums ir nodrošināt brīvprātīgo regulāru iesaisti pasākumos, kā arī veikt priekšdarbu ar brīvprātīgo sagatavošanu darbam ar mērķgrupu, attīstīt brīvprātīgo kompetences un motivēt ilglaicīgai sadarbībai

Palīdzēsim.lv brīvprātīgo darbu saskata par vienu no veiksmīgākajiem instrumentiem, kā Latvijas iedzīvotājus iesaistīt sabiedriskajās aktivitātēs, tādejādi veicinot to sociālo atbildību, tādēļ jau četrpadsmito gadu pēc kārtas plāno akciju „Labo darbu nedēļa 2022”, kas norisināsies no 3. līdz 9.oktobrim, un kuras laikā Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti paveikt sabiedrībai un valstij nozīmīgus darbus, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus. Labos darbus akcijas dalībnieki tiek aicināti reģistrēt īpaši izveidotā mājās lapā (http://labodarbunedela.palidzesim.lv/), lai veiktu uzskaiti un iedvesmotu citus labajiem darbiem. Akcijā tiek aicināti piedalīties visu Latvijas reģionu iedzīvotāji, īpaši aicinot iesaistīties mācību iestādes, tādejādi audzinot bērnos un jauniešos pilsonisko līdzdalību un būt sociāli atbildīgiem un aktīviem mazajiem pilsoņiem. Kā arī īpašu uzmanību pievēršot mazākumtautību, attālāko Latvijas reģionu un iedzīvotāju ar  zemu līdzdalības īpatsvaru iesaistīšanos. Tāpat iesaistīties akcijā tiek aicināts nevalstiskais sektors. Dalība akcijā veicina NVO  savstarpējo sadarbību, iespēju nevalstiskajām organizācijām piesaistīt jaunus brīvprātīgos, kuri varētu sniegt atbalstu arī noslēdzoties akcijai, kā arī tiks veicināta uzticēšanās nevalstiskajam sektoram.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.